Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments

Filter

Price (max)  UAH/day

Area, sq meters (at least): 

sleeping berths (at least): 


  

Apartments in Odesa

All the apartments

  
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-102
1-room.
750 - 800 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednyofontans'ka str / Slepnyova lane

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-106
1-room.
770 - 800 UAH/night

City Center

7, Zhukovskogo str / Karantynna str

economy, sleeping berth: 2

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

im-103
1-room.
800 - 850 UAH/night

Soborka

55, Nizhyns'ka str / str. Lva Tolstogo

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

sp-224
2-room.
1550 - 1700 UAH/night

Arcadia

5, Genuezska str / res. complex Pivdenna Palmira

luxury, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

lx-101
1-room.
790 - 800 UAH/night

French Boulevard

22b, French Boulevard / Dovzhenko str

standard, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-205
2-room.
800 - 850 UAH/night

Medical University

13, Elisavetynska str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

iv-201
2-room.
900 - 1000 UAH/night

French Boulevard

French Boulevard, 9 / Musical Comedy Theater

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

sm-201
2-room.
900 - 1000 UAH/night

Fontan

2, Botanichniy lane/ Gagarina Avenue

standard, sleeping berth: 55

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

sp-259
2-room.
1450 - 1550 UAH/night

Arcadia

3a, Genuezska str / 26th Pearl by Kadorr

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

lx-203
2-room.
880 - 950 UAH/night

French Boulevard

10a, Dovzhenko str/ Shevchenka ave.

standard, sleeping berth: 5

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

os-210
2-room.
1000 - 1100 UAH/night

Prymorsky Boulevard

1, Kateryninska square / Prymorsky Boulevard

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

o-301
3-room.
1450 - 1550 UAH/night

Derybasivska - City Garden

24, Preobrazhenska str/ Deribasivska str

standard, sleeping berth: 6

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

o-217
2-room.
890 - 990 UAH/night

Prymorsky Boulevard

2, Kateryninska street/Katerninska Square

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

os-217
2-room.
890 - 950 UAH/night

Derybasivska - City Garden

24, Preobrazhens'ka str/ Derybasivs'ka str

luxury, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

o-235
2-room.
1100 - 1300 UAH/night

Medical University

30, Sofiyivska str / Preobrazhenska str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
1-15  |  16-30  |  31-45  |  46-60  |  61-75  |  76-90  |  91-100
Odessa apartments Dovga str / Pysareva str
350 UAH/night
 

Price (max) UAH/day