Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments

Filter

Price (max)  UAH/day

Area, sq meters (at least): 

sleeping berths (at least): 


  

Apartments in Odesa

All the apartments

  
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

im-105
1-room.
560 - 580 UAH/night

Fontan

7, Segedska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

am-107
1-room.
750 - 800 UAH/night

City Center

30, Mala Arnautska str / Kanatna str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ab-114
1-room.
680 - 750 UAH/night

Lutheran Church

Nizhynska str, 41 / Dvoryanska str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

o-237
2-room.
990 - 1100 UAH/night

Lutheran Church

3, Lyuteranskiy lane / Novoselskogo str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

as-204
2-room.
1200 - 1300 UAH/night

Prymorsky Boulevard

5/1, Viyskoviy Descent / residention complex Shah-Nama

luxury, sleeping berth: 5

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ax-201
2-room.
2300 - 2600 UAH/night

Arcadia

Gagarinske plato, 5/3

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

os-122
1-room.
830 - 8700 UAH/night

Derybasivska - City Garden

24, Preobrazhenska str/ Deribasivska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

me-209
2-room.
2000 - 2200 UAH/night

City Center

3, Sabansky lane / Shevchenka park

luxury, sleeping berth: 5

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

as-205
2-room.
1200 - 1300 UAH/night

Prymorsky Boulevard

5/1, Viyskoviy Descent / residention complex Shah-Nama

luxury, sleeping berth: 2

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

vk-401
4-room.
1100 - 1300 UAH/night

Fontan

16/6 Fontanska Road / Fontan

standard, sleeping berth: 8

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

z-304
3-room.
800 - 900 UAH/night

Starobazarny Square

14, Onilovoy lane / Bazarna str.

economy, sleeping berth: 6

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

zx-205
2-room.
780 - 800 UAH/night

Starobazarny Square

49, Bazarna str / Katerynins'ka str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ab-142
1-room.
680 - 700 UAH/night

Lutheran Church

41, Nizhynska str / Dvoryanska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ab-180
1-room.
750 - 800 UAH/night

Derybasivska - City Garden

26, Lanzheronivska str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

sk-105
1-room.
800 - 850 UAH/night

Fontan

11, Armiyska str/ Marshala Govorova str

standard, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
1-15  |  16-30  |  31-45  |  46-60  |  61-75  |  76-90  |  91-100
Odessa apartments Dovga str / Pysareva str
350 UAH/night
 

Price (max) UAH/day