Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments

Filter

Price (max)  UAH/day

Area, sq meters (at least): 

sleeping berths (at least): 


  

Apartments in Odesa

Economy Apartments

  
 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

pr-101
1-room.
349 - 399 UAH/night

Tairovo

32, Nebesnoji Sotni ave ( ex-Marshala Zhukova)/ Levitana str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

tm-101
1-room.
450 - 490 UAH/night

City Center

3, Zaslavskogo str / Uspenska str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

tr-101
1-room.
750 - 800 UAH/night

French Boulevard

5, Pirogovska str / Otrada beach

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

m-102
1-room.
750 - 800 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednyofontans'ka str / Slepnyova lane

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

m-106
1-room.
770 - 800 UAH/night

City Center

7, Zhukovskogo str / Karantynna str

economy, sleeping berth: 2

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

az-101
1-room.
650 - 670 UAH/night

City Center

7, Bunina str / Polska str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

vk-104
1-room.
890 - 980 UAH/night

Fontan

25, Posmitnogo str / 7 station B. Fontana

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

ddh
hotel rooms
350 - 600 UAH/night

Fontan

Dovga str / Pysareva str

economy, sleeping berth: 20

Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

zz-02
house
950 - 1150 UAH/night

Fontan

9, Vuzkyy lane / Fontan beach area

economy, sleeping berth: 7

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

dk-201
house
1100 - 1200 UAH/night

French Boulevard

1/3, French Boulevard / Italian Boulevard

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

m-101
1-room.
850 - 880 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednefontanska str / Slepnyova lane

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

bn-102
1-room.
580 - 650 UAH/night

Soborka

1, Viry Kholodnoyi square / Preobrazhenska str

economy, sleeping berth: 2

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

im-105
1-room.
560 - 580 UAH/night

Fontan

7, Segedska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

ab-114
1-room.
680 - 750 UAH/night

Lutheran Church

Nizhynska str, 41 / Dvoryanska str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Cheap apartments in Odesa, economy. Apartments for Rent in Odessa. Rent an apartment in Odessa online.

os-122
1-room.
830 - 8700 UAH/night

Derybasivska - City Garden

24, Preobrazhenska str/ Deribasivska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
1-15  |  16-28
Odessa apartments Dovga str / Pysareva str
350 UAH/night
 

Price (max) UAH/day