Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments

Apartments in Odesa

Cafes in Odesa. Fastfoods in Odessa.

This article to follow. 

Odessa apartments 1v, Dunayevskogo str
450 UAH/night
 

Price (max) UAH/day